المنت تنش زدایی
المنت تنش زدایی

المنت تنش زدایی یا المنت پیش گرم

 

از سیم نیکل کروم (NiCr) بالا 80/20 ساخته شده است. این سیم ها از طریق مهره های سرامیکی اکسید آلومینیوم روکش می شوند. هر سرامیک دارای یک دم سرد از نیکل 212 است که اجازه می دهد تا اپراتور با ایمنی بیشتر در هنگام کار داشته باشد. همه عناصر گرمایش سرامیکی ما با اتصالات مجهز شده اند.

 

 Elemental tension10Elemental tension14

کاربرد المنت تنش زدایی

 

المنت های تنش زدایی سرامیکی ما برای دمای بالا تا 1000 درجه سانتیگراد طراحی شده و برای انواع گرمایش مانند پیش گرم شدن، خنک کردن، انجماد، انجماد نرم، نرمال کردن، رفع استرس، همگن سازی و بازسازی لوله ها و مخازن تحت فشار و غیره مناسب است.

 

 Elemental tension15

 

ولتاژ المنت های تنش زدایی

 


المنت های تنش زدایی قابل انعطاف در ولتاژ پایین (80 ولت یا کمتر در جریان AC یا DC ) کار می کنند که همانند یک دستگاه جوش معمولی تامین می شود . آنها برای برنامه های حرارت مکرر طراحی شده اند . برای طراحی آنها می توان شکل های مختلف، اندازه ها و ظرفیت های حرارتی را انتخاب نماید. آنها می توانند به صورت لایه ای (به عنوان عرضه شده) و یا با استفاده از عایق صاف یا انعطاف پذیر برای حفظ حرارت ساخته شوند.

Elemental tension1Elemental tension2Elemental tension3Elemental tension4Elemental tension5Elemental tension6Elemental tension7Elemental tension8Elemental tension9